درباره اوژن

درباره اوژن

شرکت صنایع شیر سرو بیخزان با نام اولیه Ever green با هدف ارتقای سلامتی و بهبود کیفیت تغذیه جامعه در سال 1359 با شماره ثبت 38318 تاسیس و با شعار ” تولید محصولات با کیفیت متضمن جامعه سالم ” فعالیت خود را با نام تجاری اوژن آغاز و محصولات خود را به بازار ارائه نموده است  و از آن زمان تاکنون اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 و دریافت استاندارد  ISO 1004:2012 در زمینه سنجش رضایتمندی مشتریان و همچنین اخذ استاندارد مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2004 در جهت دستیابی به اهداف ذیل قدم برداشته است:

1- افزایش رضایتمندی مشتریان.

2- کاهش شکایات مشتریان در زمینه ایمنی غذا و کیفیت.

3- کاهش ضایعات در جهت کاهش هزینه ها و قیمت مصرفی.

4- کاهش ریسک ایمنی غذا از طریق بهبود فرآیندها و بهبود کیفیت تامین کنندگان مواد اولیه .

5- افزایش تنوع محصولات به منظور افزایش حق انتخاب مشتریان.

6- مصرف بهینه منابع و انرژی و مدیریت مستمر انرژی.

7- افزایش بهره وری سازمانی براساس جایگزین الگوها و استانداردهای موجود.

ما در این مجموعه با بهبود مداوم همه جانبه محصولات خود باور داریم که با بکارگیری بهترین و کارآمد ترین روشها در تولیدات و عرضه محصولات با رعایت حفظ کامل کیفیت و تداوم آن بتوانیم موجبات رضایتمندی هر چه بیشتر مصرف کنندگان را فراهم سازیم.